ตลาดประมงท่าเรือพลี - เปิด 6 มิ.ย.

ตลาดประมงท่าเรือพลี ตลาดของคนรักอาหารทะเล กลับมาเปิด 6 มิ.ย.นี้

ตลาดประมงท่าเรือพลี จะจัดบริการตั้งโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหาร โต๊ะละ 2 ท่าน โดยจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนผู้บริโภคที่จะไปซื้ออาหารที่ตลาดประมงท่าเรือพลี ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมไวรัสโควิด-19 เช่น ผ่านจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าโดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และใส่หน้ากากอนามัย งดดื่มและจำหน่ายสุรา รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในตลาดประมงท่าเรือพลี “ตลาดประมงท่าเรือพลี” ตั้งอยู่บริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ในอดีตเป็นพื้นที่ท่าเรือประมงขนาดเล็กของชุมชน และเป็นจุดรวมเรือประมงและชาวประมงในการพบปะพูดคุยกัน เดิมเรียกว่า “สะพานศาลเจ้า” เนื่องจากมีศาลเจ้าฮกเกี้ยนเป็นเถ้า (ตั้งอยู่ต้นซอย) และศาลเจ้าทีตี้เปบ้อ…

error: Content is protected !!