เขาเขียวทะเลหมอก ชุมพร

เขาเขียวทะเลหมอก จ.ชุมพร แหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งใหม่จุดชมวิวป่าชุมชน

เปิดแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งใหม่จุดชมวิวป่าชุมชนเขาเขียวทะเลหมอก-ทะเลอ่าวไทย สวยงามราวจินตนาการภาพวาดของศิลปินเอก วันนี้ (18 มิ.ย.) นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี จ.ชุมพร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวนำโดย นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ชุมพร นายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม แอดมินเจชุมพรฟ้าใหม่ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวสบายรีสอร์ท เดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวป่าชุมชนเขาเขียวชุมพร หมู่ที่ 8…

error: Content is protected !!