เปิดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3

เปิดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3

เปิดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว 23.00 – 03.00 น. ห้างเปิดไม่เกิน 21.00 น. ส่วนโรงหนังเปิดได้ แต่ต้องรักษาระยะห่าง มีผล 1 มิ.ย.63

วันที่ 29 พ.ค.63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ กรณีมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมระยะ 3 รวมทั้งพิจารณาปรับลดเวลาเคอร์ฟิว โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1. กิจกกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

– ผ่อนผันการใช้สถานที่ในสถานศึกษา เพื่อการสอบคัดเลือก อบรมระยะสั้น แต่ไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน

– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ขยายเวลาเปิดดำเนินการถึงเวลา 21.00 น.

– ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมใหญ่ หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดดำเนินถึง 21.00 น.

– สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ

– ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี จะมีความผ่อนคลายมากขึ้น สามารถทำสีผมได้ แต่ต้องให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และห้ามนั่งรอภายในร้าน

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
– คลีนิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

– สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)

– สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม

– สถานกีฬาเพื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล มวย วอลเลย์บอล แต่ไม่มีการแข่งขัน ต้องมีมาตรการเรื่องการรักษาระยะห่าง จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับรวมผู้เล่น

– สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม

– สถาบันลีลาศ หรือ สอนลีลาศ เปิดบริการตามปกติ

– สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เล่น และต้องไม่เป็นการแข่งขัน

– โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ เปิดเฉพาะลิเกลำตัด การแสดงพื้นบ้าน ต้องรักษาระยะห่าง มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน สามารถนั่งคู่กันได้ แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัย (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)

– สวนสัตว์ หรือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม

สำหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้

1. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก/ทางน้ำ

2. ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00 – 03.00 น.

3. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด

4. ห้างสรรสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น.

ที่มาจาก ไทยรัฐ
https://tinyurl.com/ya7kqvw2

error: Content is protected !!