ห้ามขายเหล้า บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

สระแก้ว ห้ามขายและกินเหล้าบริเวณอ่างเก็บน้ำและเขื่อน

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วออกประกาศคำสั่งเด็ดขาด ห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณอ่างเก็บน้ำและเขื่อน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พรก.ฉุกเฉินฯ ทันที ด้าน เครือข่าย Alcohol Watch ระบุมีการขายและปล่อยให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเพลงเสียงดัง ที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก จ.สระแก้ว ด้วย

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ได้ออกประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงวันที่ 29 พ.ค.63 ตามที่จังหวัดสระแก้วได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และคำแนะนำของทางราชการ แต่จากการตรวจติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่และการแจ้งเบาะแสจากประชาชน พบว่า ยังมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ โดยเฉพาะการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว จึงออกประกาศ โดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังนี้ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งในห้างและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนสถานประกอบการนั้น อาจถูกสั่งให้ปิดเป็นการเฉพาะรายได้ ,สถานที่ราชการ เช่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สวนสาธารณะ รวมถึงสถานที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของทางราชการ เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน และศาสนสถาน

อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวยังระบุให้ การขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ขายได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยให้ขายได้ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น.และตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. เว้นแต่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางราชการกำหนด และห้ามขายแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทันที

ทางด้าน อ.สามารถ นิ่มเงิน เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา หรือ Alcohol Watch จ.สระแก้ว ร้องเรียนว่า เคยพาหลานไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ต้องย้ายที่เล่นจนในที่สุดก็กลับบ้านไม่ได้เล่นน้ำ เพราะร้านค้าบอกว่าถ้าจะเล่นบริเวณนี้ต้องซื้อของด้วยคือ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งก็เกินกำลังของเด็ก ๆ ที่จะซื้อ จะทำอย่างไรให้คนสระแก้วเข้าใจและตระหนักในสิ่งดีงามที่พ่อหลวง ร.9. ท่านทรงมีพระราชดำริ ทรงสร้างไว้ให้ชาว จริง ๆแล้วร้านค้าที่ทำแพลงไปให้เป็นที่นั่งดื่มกิน ไม่ควรจะลงไปสร้างลึกขนาดนี้ ถ้าคนสระแก้ว ไม่ลุกขึ้นมาร่วมกัน เอาแต่ความสุข จากการดื่มของมึนเมา เปิดเครื่องเสียงดังในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คนมาชื่นชมธรรมชาติสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างไว้ให้ ก็คงไม่กล้ามา กฎหมายก็มี เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย ๆ หน่วยงานคงจะต้องร่วมกัน เรื่องอย่างนี้อยากให้นำเรียนเจ้านายให้ทราบตั้งแต่ท่านผู้ว่า ฯ นายอำเภอ ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ชลประทาน ,นายก อบต. , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไม่มีที่สำหรับเด็กเลย แต่ถ้าปล่อยให้มีกลุ่มบุคคลจำนวนไม่มาก ทั้งผู้ค้ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนักดื่ม มาสนุกสนาน หารายได้กันแบบนี้ สิ่งดีงามก็จะเกิดความเสียหายได้

ที่มาข่าวจาก 77ข่าวเด็ด https://www.77kaoded.com/news/thanapat/1687356

error: Content is protected !!