รีวิวที่เที่ยวป้อมไพรีพินาศ เจดีย์อิสรภาพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (Phairi Phinat Fort Laemsing,Chonthaburi,Thailand)

รีวิวที่เที่ยวป้อมไพรีพินาศ เจดีย์อิสรภาพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (Phairi Phinat Fort Laemsing,Chonthaburi,Thailand)

ดูคลิปวิดีโอ ” รีวิวที่เที่ยวป้อมไพรีพินาศ เจดีย์อิสรภาพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (Phairi Phinat Fort Laemsing,Chonthaburi,Thailand)” ด้านล่างนี้. Watch Video Below.

รีวิวที่เที่ยวป้อมไพรีพินาศ เจดีย์อิสรภาพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (Phairi Phinat Fort Laemsing,Chonthaburi,Thailand) ป้อมไพรีพินาศ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองจันทบุรีที่ได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส ป้อมไพรีพินาศ มีอายุยาวนานมากกว่า 120 ปี ถ้าขึ้นไปเที่ยว ป้อมไพรีพินาศ จะสามารถมองเห็นวิวหาดแหลมสิงห์และสะพานแหลมสิงห์ คะ

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-16

ST-ป้อมไพรีพินาศ-10.5.JPG

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-07

ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2377 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้าง “ป้อมปืนใหญ่” ขึ้น 2 ป้อม 2 ฝั่งปากแม่น้ำจันทบุรี เพื่อรับศึกทางทะเลที่มาจากพวกญวน โดยป้อมที่หัวแหลมปากน้ำชื่อ “ป้อมภัยพินาศ” และป้อมบนยอดเขาแหลมสิงห์ชื่อ “ป้อมพิฆาฏปัจจามิตร”

ST-ป้อมไพรีพินาศ-17.jpg

บรรไดทางขึ้น ป้อมภัยพินาศ

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-08

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-06

ต่อมาปีพ.ศ.2400 พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งยังทรงผนวชเป็น พระวชิรญาณเถระ ได้เสด็จมาจันทบุรี และสอบถามชื่อป้อมทั้ง 2 แต่ไม่มีผู้ใดทราบ จึงพระราชทานนามให้ป้อมทั้ง 2 ป้อมนี้ใหม่ โดยป้อมหัวแหลมปากน้ำชื่อ “ป้อมพิฆาฏข้าศึก” (ฝรั่งเศษมายึดป้อมแล้วสร้างตึกแดงทับไว้ จึงเป็นตึกเเดงในปัจจุบัน) และป้อมบนยอดเขาแหลมสิงห์ชื่อ “ป้อมไพรีพินาศ” ซึ่งสามารถมองเห็นข้าศึกทางทะเลได้ในระยะไกล

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-10

วิวทะเลที่สามารถเห็นข้าศึกได้ในระยะไกล

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-15

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-06

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-09

ในปีพ.ศ.2447 พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 โปรดเกล้าฯให้พระยาศรีสหเทพ จัดงานฉลองเมืองจันทบุรีขึ้น หลังจากที่ฝรั่งเศสคืนดินแดน ( ฝรั่งได้ยึดเมืองไว้เป็นตัวประกันนานถึง 11 ปี ) พระพิพิธพ่อเมืองตราดและชาวจันทบุรีในสมัยนั้นจึงได้ร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์ใหม่ครอบพระเจดีย์ ป้อมไพรีพินาศเดิมไว้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงของการถอนกำลังกองทหารฝรั่งเศสที่แหลมสิงห์ จึงเรียก ป้อมไพรีพินาศ ว่าเป็น “เจดีย์อิสรภาพ”

ST-ป้อมไพรีพินาศ-12.jpg

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-13

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-10-5

ไปเที่ยวที่ ป้อมไพรีพินาศ จะเจอลิงในบริเวณนั้นหลายสิบตัวและมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นไม่ร้อนคะ ป้อมไพรีพินาศ ปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ทำการบรูณะซ่อมแซม โดยการทำเจดีย์ครอบเจดีย์ป้อมไพรีพินาศเก่าที่เป็นทรงกลมแบบลังกาแล้วทาสีขาวทับไว้ ซึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนป้อมไพรีพินาศเป็นโบราณสถานแล้วคะ

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-11

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-12-5

นอกจากที่เที่ยวป้อมไพรีพินาศ แล้วก็ยังมีสถานที่เที่ยวใกล้เคียงกับ ป้อมไพรีพินาศ อีก เช่น อ่าวกระทิง จุดชมวิวสะพานแหลมสิงห์ หาดแหลมสิงห์ คุกขี้ไก่ ตึกแดง จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู และน้ำตกพลิ้วคะ

ST-ป้อมไพรีพินาศ-15.jpg

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-04

ติดต่อสอบถามข้อมูลป้อมไพรีพินาศ ที่ว่าการอำ.แหลมสิงห์ เบอร์ 038 399245 และไม่เสียค่าธรรมเนียม

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-02

st-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8-03

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและกด Subscribeคะ. Thank you for All your support and Click Subscribe. are my biggest motivation to post !!! (Hope You Like It)

แผนที่ป้อมไพรีพินาศ เจดีย์อิสรภาพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ยูทูปช่องแค้มปิ้งกินเที่ยว :
https://www.youtube.com/c/CampingKinTeaw
เฟสบุ้ค”เพจ”แค้มปิ้งกินเที่ยว : https://www.facebook.com/CampingKinTeaw
เว็บไซส์หลักของแค้มปิ้งกินเที่ยว : http://Thaicamping.com
ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/CampingKinTeaw
ติดต่อลงโฆษณาหรือสปอนเซอร์ : https://www.facebook.com/campingkinteaw/inbox

error: Content is protected !!