ผู้ว่ากรุงเก่าศรีอยุธยา แนะรีสตาร์ทวังช้างรับท่องเที่ยว

ผู้ว่ากรุงเก่าศรีอยุธยาให้กำลังใจชาววังช้างอยุธยาแลเพนียด มอบหน้ากากอนามัย เน้นย้ำควาญช้าง ยังต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 แนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรีสตาร์ทหลังคลายล็อครับมือนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ นายบดินทร์ เกษมศานต์ นอภ.พระนครศรีอยุธยา จนท.สาธารณสุข และกอ.รมน.จังหวัดฯ เดินทางไปยังหมู่บ้านช้าง เพนียดคล้องช้าง หมู่ 3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพบกับนายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานชมรมพระคชบาลและเจ้าของวังช้างอยุธยา นางร่มทองทราย มีพันธ์ ผู้บริหารวังช้างและนายเรียงทองบาท มีพันธ์ ผู้อำนวยการวังช้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสนใจการจัดระบบดูแลช้างของวังช้างอยุธยา และการจัดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ของไวรัสโควิด โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเที่ยวชม อีกทั้งพนักงานส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือควาญช้าง ซึ่งขณะนี้หยุดงานอยู่กับบ้านพักภายในหมู่บ้านช้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้ให้อาหารแม่ช้างและลูกช้างด้วย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้นายลายทองเหรียญนำไปแจกจ่ายควาญช้างและคนงานด้วย

นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดฯได้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและตรวจสอบในเรื่องของบริเวณที่มีคนงานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแค้มป์คนงานก่อสร้างต้องมีมาตราการรักษาสุขภาพเช่นกับที่อื่นๆ ขณะที่หมู่บ้านช้างเองก็ต้องมีมาตราการในการดูแลควาญช้างและคนงาน ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การปฎิบัติตามมาตรการนำไปตรวจรักษาหากพบว่ามีคนป่วย อีกทั้งยังต้องเตรียมพร้อมในการส่งคนใกล้ชิดไปตรวจสอบ หรือมาสถานที่กักบริเวณ ซึ่งยังไม่พบปัญหานี้ในหมู่บ้านช้าง ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำเตรียมการที่จะรีสตาร์ทการให้บริการนักท่องเที่ยว หากมีการคลายล็อคในส่วนต่างๆ เช่นร้านอาหารก็ต้องมีการเว้นระยะของโต๊ะที่ให้บริการ การป้องกันต่างๆ เหมือนช่วงแรกๆ ในส่วนของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ซึ่งขณะนี้ปิดดำเนินการอยู่ หากกลับมารีสตาร์ทให้บริการ ก็ต้องเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชม การซื้อตั๋ว หรือการนั่งช้างที่ต้องนั่งได้ทีละคนเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ชาวช้างทั่วประเทศประสบปัญหาเรื่องการใช้ช้างเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ของสถานบันการเงิน ซึ่งได้ยื่นเรื่องให้กับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ซึ่งยังพบว่าช้างยังมีปัญหาในเรื่องของการรับรองมูลค่า ซึ่งทางผู้ประกอบการวังช้างอยุธยาจะเป็นตัวแทนชาวช้างทำหนังสื่อถึงจังหวัดฯในการที่จะผลักดันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือ เช่นกระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงการคลัง เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มาข่าว https://www.77kaoded.com/news/samrit/1583272

error: Content is protected !!