เดินป่า เที่ยวป่า เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวแนวผจญภัย

โมโกจู 2560

โมโกจู (Mo Ko Chu) – อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

โมโกจู เป็นยอดเขาสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มีพื้นที่ปกคลุม อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และ อ.แม่วงก์, กิ่ง อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ไปจนถึงป่าเบญจพรรณ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากค่ะ

โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

โมโกจู เป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

การเดินทางขึ้นโมโกจู เป็นการเดินทางด้วยเท้า เส้นทางค่อนข้างชัน โหด ลำบาก เนื่องจากยอดเขาโมโกจูสูงถึง 1,964 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งจะต้องมีการวางแผนในการเดินทางเป็นอย่างดี ทั้งอาหาร ความฟิตของร่างกาย ยาต่างๆที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพราะการเดินทางขึ้นยอดเขาโมโกจู ต้องใช้ระยะเวลานาน 4 คืน 5 วัน (ระยะทาง 29 กิโลเมตร) จัดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเดินป่าระยะไกลเลยที่เดียวค่ะ Continue reading