เดินป่า เที่ยวป่า เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวแนวผจญภัย

อุทยานแห่งชาติเขาสอยดาว

ผาหินกูบ  จ.จันทร์บุรี “เดินป่า ดูหมอก นอนนับดาว…ที่ผาหินกูบ”

ผาหินกูบ เป็นยอดเขาที่เหมือนปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ บนยอดเขามีหินแกรนิตขนาดมหึมา รูปทรงโค้งมน ผิวเกลี้ยง ลักษณะคล้ายหลังช้าง(เราเรียกหลังช้างว่า กูบ) จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ผาหินกูบ” นั่นเองค่ะ

บริเวณผาหินกูบ จะมี "หินกูบ" ลักษณะเหมือนหลังช้าง

บริเวณผาหินกูบ จะมี “หินกูบ” ลักษณะเหมือนหลังช้าง

ผาหินกูบ ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาสอยดาวใต้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ผาหินกูบ มีความสูงประมาณ 960 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งเดินป่าที่มีจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของไทยเลยทีเดียวค่ะ

Continue reading