สะพานประแสสิน

สถานที่ท่องเที่ยวระยอง – สะพานประแสสิน อ.แกลง จ.ระยอง

ชมความงามจากเบื้องบน ณ สะพานประแสสิน อ.แกลง จ.ระยอง (Pra-sae-sin Bridge, Rayong, Thailand)

ดูคลิปวิดีโอ “สะพานประแสสิน” ที่ด้านล่างนี้. Watch Video Below.

Prasaesin Bridge” is a bridge over Prasae River. On Chaloem Burapha Chonlathit Road. This point on the bridge. You will see beautiful view. You can see anchored fishing boats. The Fishermen will parked their own boats in front of their homes.

สะพานประแสสิน” เป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแส บริเวณใกล้ปากแม่น้ำประแส บนถนนเส้นเฉลิมบูรพาชลทิต ใครที่ขับรถผ่านไปมาก็มักจะจอดรถเพื่อลงมาถ่ายรูปกัน บริเวณนี้เป็นจุดที่มองลงไปจะเห็นเรือประมงจอดเทียบท่าอยู่มากมาย ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นบ้านของชาวประมงเจ้าของเรือเอง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยนั่นเอง

สะพานประแสสิน สร้างเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตำบลประแสร์ กับอีกฝั่งหนึ่งเป็นตำบลเนินฆ้อ สร้างเสร็จในปี 2557 โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม นับเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่(ลือกันว่า)สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับ

error: Content is protected !!