เดินป่า เที่ยวป่า เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวแนวผจญภัย

แม่ฮ่องสอน

เดินป่าแม่ฮ่องสอน แค้มปิ้งแม่ฮ่องสอน กางเต้นท์แม่ฮ่องสอน เที่ยวผจญภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เที่ยวอุทยาน เที่ยวป่า จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)  นั่นเองค่ะ

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการขนส่งยาเสพติด ป้องกันการตัดไม่ทำลายป่า มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี…  ปางอุ๋ง ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านรวมไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กม. Continue reading